De zomertrainingen zijn begonnen, wegens een grote inschrijving is er een reservelijst gemaakt. 

Nieuwe inschrijvingen worden niet meer in behandeling genomen!


Trainen bij Súd West vraagt veel van voorjager hond en trainer. Wij zoeken dan ook naar een gezamenlijke doelstelling en zo mogelijk een click bij het indelen van trainingsgroepjes
Centraal staat de houding van voorjager en hond. Wij zijn geen voorstander van corrigeren, al is dat wat anders dan het continu belonen.
De trainers proberen een oefening zo uit te zetten dat het maken van fouten bijna onmogelijk is.
Voor een trainer is het zoeken naar de aanleg, ervaring maar ook de motivatie van de hond om zo samen met de voorjager een training tot een succes te maken. Vandaar dat de groepjes klein ( 5 a 6 honden) zijn. Sommige ervaren dit als een privé training in een groep.

Dit jaar zijn er cursussen voor jagers en zowel beginnend als gevorderde groepen.

Dit jaar zijn er cursussen voor jagers en trainingsmogelijkheden voor zowel beginnend als gevorderde voorjagers die zelf niet jagen maar wel graag met een jachthond willen trainen.

Op dinsdag was er van oudsher een groep met overwegend retrievers. Aan de hand van de inschrijvingen kijken we of dat zo kan blijven.

Op woensdag is er een groep voor de gevorderde voorjagers die trainen voor de sjp ( standaard jachthonden proef en of de meervoudige apporteerproef – rasvereniging-certificaat of workingtest).

En een trainingsmogelijkheid voor jonge jachthonden die door het COVID virus een puppyjachthondentraining gemist hebben.

Op donderdagavond een groep voor uitsluitend staande jachthonden.

Op vrijdagavond een puppytraining.

Over de verschillende groepen:

Staanders/Retrievers

Tot nu toe trainden wij veel al in groepen met honden uit de ras groep-staanders en rasgroep-retrievers in één trainingsgroep door elkaar.

Maar er bestaan grote verschillen tussen deze twee jachthonden rasgroepen.

Staande honden, staan voor, dit wil zeggen zij zoeken het wild op, blijven net voor het wild staan tot ze commando krijgen om het op te stoten zo dat een jager kan zien of het een bejaagbaar stuk wild is.

Dit in tegenstelling tot retrievers die werken uitsluitend nà het schot. Niets zelf zoeken dus.

Een staande jachthond neemt in het veld van nature veel meer ruimte.

Nu gebruiken veel jagers hun staande jachthond veelal als retriever…

Netjes volgen en na het schot het wild apporteren. Een jager die zijn hond zo gebruikt loopt in de praktijk nog al eens tegen problemen aan om dat de hond in aanleg een veel meer zelfstandig typje is. Eigenlijk doen ze de hond te kort.

Gelukkig zijn er tegenwoordig voorjagers met staanders die de hond leren jagen voor de veldwedstrijden.

Wij gaan niet direct trainen voor de veldwedstrijden maar we proberen wel rekening te houden met de ras typische talenten van de staande jachthond. De aanleg tot het veldwerk proberen we tijdens de wintermaanden in een aantal workshops te ontwikkelen en trainen.

Tijdens deze zomertraining houden we vooral rekening met de werkwijze van de staanders.

 

Jonge honden,

Normaal starten de trainingen voor jachthonden met een puppytraining, waarin de pups en ook de voorjager de eerste lessen in de wereld van de jachthonden. Helaas zijn een voor een aantal pups en hun voorjager dit door de beperkingen van de Corona-virus niet door gegaan.

Bij deze training komen de onderwerpen die bij een puppycursus horen aanbod, aangepast aan de gemiddelde leeftijd van de jonge jachthond. De onderwerpen, zoals steadiness, dirigeren, zwemmen en apporteren komen hierbij uitgebreid aanbod. De onderdelen, genoemd bij de Staanders/Retrievers worden in de cursus “in de grondverf gezet”.

De lessen starten vanaf 23 mei a.s. Tenzij het kabinet op de stopknop drukt, daarover wordt je via de website geïnformeerd.

Op de website in het tabblad Nieuws is dit het beste te volgen.

De trainingen

Wanneer de trainingen worden gegeven vind je terug op het aanmeldingsformulier! Bij de keuze zie je ook de bijbehorende avond(en).

Heb je niet eerder bij ons getraind vermeld dan bij de aanmelding waar en hoe lang je getraind hebt.

De inschrijving start op het moment dat het inschrijfformulier op de site zichtbaar is.

NU DUS. Nu start de inschrijving!

Na je inschrijving ontvang je zo snel mogelijk een reactie van ons. De trainingen starten onder voorbehoud in de week van 23 mei gaan door tot week 36 (6 september 2021).

De uiteindelijke plaatsing in de groepen wordt bepaald door de trainers, zij weten welke honden (en voorjagers) een goed mix maken om een prettige en succesvolle training te realiseren. Na een ca. 2 lessen kan de trainer adviseren dat het verstandig is, in het belang van de hond en/of de voorjager, naar een andere groep te gaan.