HUISREGELS

 1. Als cursist verplicht je je wekelijks naar de training te komen.
 2. Bij verhindering graag tijdig afmelden bij de eigen trainer. Het doorgeven via de groepsleden wordt niet op prijs gesteld.
 3. Is uw hond ziek of in een slechte conditie dan is het veelal niet verstandig te trainen; meldt u zich dan tijdig af.
 4. Is een cursist 3 x zonder bericht van verhindering afwezig, dan kan hem of haar verdere deelname aan de training geweigerd worden.
 5. Het is uw verantwoording dat uw hond geen virussen of besmettelijke ziektes kan overbrengen op andere honden.
 6. U beschikt over een geldige WA-verzekering. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan, vermissing van en/of diefstal van uw hond  en/of bezittingen.
 7. Meenemen: fluit/warme kleding/droge kleding/water voor uw hond tijdens droge, warme dagen. (Een muggenstift o.i.d. is aan te raden!)
 8. Er kunnen zich weersomstandigheden voordoen als onweer, een te hoge temperatuur, sneeuw en sneeuwval, dichte mist  e.d. waardoor reizen en trainen onverantwoord is. U bent zelf verantwoordelijk voor uzelf en uw hond. Maak in deze uw eigen keuze en/of overleg tijdig met uw trainer.
 9. Is uw hond onverhoopt wat ruw met de dummy van een medecursist, dan zorgt u ervoor dat deze voorjager een nieuwe dummy krijgt.
 10. Mocht er onverhoopt een knokpartijtje tussen de honden plaatsvinden dan proberen de betrokken voorjagers  dit en de (eventueel ontstane) schade samen op te lossen.
 11. Uw huisdier respecteert u. U dus ook uw huisdier. Honden worden niet geschopt en/of geslagen. Voorjagers die zich hieraan toch schuldig maken kan verdere toegang tot de training worden ontzegd.
 12. Ook de hond van mede cursisten mag niet worden geschopt of geslagen.